De Pinkstertrail wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma De Jong, Groningen Seaports, Peter Beereboom: Licht en Geluid, Gym Xtra Fit, Kantoor&Kopie en Budgetbeheer Eemsdelta

Algemene voorwaarden pinkstertrail.nl

Algemene voorwaarden voor pinkstertrail.nl

 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

 • Pinkstertrail.nl: de website van het sportevenement waarbij deelnemers zich kunnen inschrijven voor de hardloopwedstrijd.

 • Deelnemer: de persoon die zich via het inschrijfformulier heeft ingeschreven voor de hardloopwedstrijd.

 • Organisatie: de organisatie die verantwoordelijk is voor het evenement.

 1. Inschrijving en betaling
  2.1 Inschrijving voor de hardloopwedstrijd kan alleen plaatsvinden via het inschrijfformulier op pinkstertrail.nl.
  2.2 Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier stuurt Pinkstertrail.nl een bevestiging van de inschrijving per e-mail.
  2.3 De inschrijving is definitief zodra de betaling van het inschrijfgeld is ontvangen.
  2.4
  Het inschrijfgeld dient te worden betaald via de op de website aangegeven betaalmogelijkheid.

 2. Annulering
  3.1 Bij annulering van de inschrijving door de deelnemer vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
  3.2 De Organisatie behoudt zich het recht voor om het evenement te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. In dat geval wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.

 3. Aansprakelijkheid
  4.1 Deelname aan het evenement is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
  4.2 De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.
  4.3 De deelnemer vrijwaart de Organisatie tegen aanspraken van derden die verband houden met de deelname aan het evenement.

 4. Persoonsgegevens
  5.1 Pinkstertrail.nl gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en verwerkt deze conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  5.2 Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken van de inschrijving en het informeren van de deelnemer over het evenement.
  5.3 Deelnemers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

 5. Contact
  Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden of het evenement kan contact worden opgenomen via het contactformulier op pinkstertrail.nl.